มีข้อมูล--รายชื่อที่ปรึกษาเกษตรกร ( อาสาสมัครเกษตร Q อาสา)

Q อาสาเป็นตัวแทนแต่ละพื้นที่ใช้ความรู้และประสบการณ์ทั้งจากการฝึกอบรมและ การปฏิบัติงานจริงมาใช้ในการตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น (Pre audit) เป็นที่ปรึกษาให้แก่เกษตรกรเพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินแปลง GAP

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ที่มา https://www.acfs.go.th
Last Updated ตุลาคม 15, 2020, 15:30 (ICT)
สร้างแล้ว มีนาคม 16, 2020, 13:36 (ICT)