ข้อมูลรายชื่อห้องปฏิบัติการ (LAB) ที่ขึ้นทะเบียนกับ มกอช.

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ผู้ดูแล กองรับรองมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
Last Updated ตุลาคม 26, 2020, 15:47 (ICT)
สร้างแล้ว ตุลาคม 26, 2020, 15:46 (ICT)
ความถี่ในการปรับปรุง รายปี