มีข้อมูล--มูลค่าการรวบรวมพืชเศรษฐกิจผ่านเครือข่ายสหกรณ์

พืชเศรษฐกิจที่ผ่านระบบเครือข่ายสหกรณ์ เป็นสินค้าทางการเกษตรที่อยู่ในความต้องการของตลาด ประกอบด้วย ยางพารา ข้าวเปลือก ปาล์ม ข้าวโพด มันสำปะหลัง และอ้อย

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ผู้แต่ง
ผู้ดูแล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มตรวจสอบข้อมูลและบริการสารสนเทศ
Last Updated ตุลาคม 8, 2020, 14:01 (ICT)
สร้างแล้ว มีนาคม 4, 2020, 10:41 (ICT)
ขอบเขตที่เผยแพร่ข้อมูล ประเทศไทย
ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูล ปีละครั้ง
คำสำคัญ พืชเศรษฐกิจ
ประเภทการนำเสนอ website
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มตรวจสอบข้อมูลและบริการสารสนเทศ
ภาษาที่ใช้ ไทย
รูปแบบการเก็บข้อมูล ฐานข้อมูล
สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล ทุกคน
สิทธิ์ในการใช้ข้อมูล ทุกคน
หน่วยของการจัดเก็บข้อมูล สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
เจ้าของข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มตรวจสอบข้อมูลและบริการสารสนเทศ
แหล่งที่มา