มีข้อมูล--พืชเศรษฐกิจที่สำคัญปี 2558

ภาพรวมโครงสร้างภาคการเกษตรรายสินค้าผ่านสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทั้งประเทศ

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ผู้ดูแล ปียา พู่พันธุ์
Last Updated ตุลาคม 8, 2020, 14:02 (ICT)
สร้างแล้ว มิถุนายน 22, 2020, 11:14 (ICT)