มีข้อมูล--ข้อมูลทุนของสหกรณ์

ทุนของสหกรณ์ (ทุกประเภท) เริ่มปีงบประมาณ 2562 เทียบกับปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ผู้ดูแล นางสาวสุกัญญา มูลกลาง
Last Updated ตุลาคม 8, 2020, 14:02 (ICT)
สร้างแล้ว กันยายน 8, 2020, 10:45 (ICT)
ความถี่การปรับปรุง 1 ปีครั้ง
เบอร์โทรศัพท์ 02-6285018