มีข้อมูล--จำนวนสหกรณ์สมาชิกสหกรณ์รายจังหวัด

จำนวนสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์ รายจังหวัด แยกตามประเภทสหกรณ์ แยกรายภาค

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ผู้ดูแล เจ้าหน้าที่กลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ (022818621)
Last Updated ตุลาคม 15, 2020, 15:27 (ICT)
สร้างแล้ว มิถุนายน 22, 2020, 11:32 (ICT)