มีข้อมูล--สถิติการส่งออกสินค้ามาตรฐาน ปี 2561 เดือน มกราคม

สถิติการส่งออกสินค้ามาตรฐาน เดือนมกราคม ปี 2561

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ผู้ดูแล กองมาตรฐานสินค้านำเข้าส่งออก
Last Updated ตุลาคม 15, 2020, 15:38 (ICT)
สร้างแล้ว มิถุนายน 22, 2020, 11:21 (ICT)