มีข้อมูล--สถิติการส่งออกสินค้ามาตรฐาน ปี2560 เดือนมกราคม

สถิติการส่งออกสินค้ามาตรฐาน ปี2560 เดือนมกราคม

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ผู้ดูแล กองมาตรฐานสินค้านำเข้าส่งออก (025474750)
Last Updated ตุลาคม 15, 2020, 15:39 (ICT)
สร้างแล้ว มิถุนายน 22, 2020, 11:27 (ICT)