มีข้อมูล--สถิติการส่งออกสินค้ามาตรฐาน ปี 2561 เดือนเมษายน

สถิติการส่งออกสินค้ามาตรฐาน 10 รายการ ได้แก่ ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ปุยนุ่น ถั่วเขียว ถั่วเขียวผิวดำ ข้าวหอมมะลิ ข้าวขาว แป้งมันสำปะหลัง ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง และปลาป่น

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ผู้ดูแล กองมาตรฐานสินค้านำเข้าส่งออก
Last Updated ตุลาคม 15, 2020, 15:39 (ICT)
สร้างแล้ว มิถุนายน 22, 2020, 13:38 (ICT)