มีข้อมูล--โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง 56

จำนวนบ่อน้ำบาดาล2. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ผู้ดูแล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล (026602504)
Last Updated ตุลาคม 15, 2020, 13:09 (ICT)
สร้างแล้ว มิถุนายน 22, 2020, 13:53 (ICT)