มีข้อมูล--โครงการนำร่องการศึกษาการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร 53

จำนวนบ่อน้ำบาดาลโครงการนำร่องการศึกษาการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ผู้ดูแล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล (026602504)
Last Updated ตุลาคม 15, 2020, 13:09 (ICT)
สร้างแล้ว มิถุนายน 22, 2020, 13:59 (ICT)