มีข้อมูล--ข้อมูลสรุปผลการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ภัยแล้ง

ข้อมูลสรุปผู้ขอใช้บริการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ในการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ภัยแล้ง

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ผู้ดูแล นายจักรกฤษณ์ ลีทอง
Last Updated ตุลาคม 15, 2020, 13:10 (ICT)
สร้างแล้ว มิถุนายน 22, 2020, 14:14 (ICT)
ความถี่ในการปรับปรุง รายวัน