มีข้อมูล--ข้อมูลตำแหน่งจุดจ่ายน้ำถาวร 200 แห่ง

ข้อมูลตำแหน่งจุดจ่ายน้ำบาดาลถาวร 200 แห่ง ทั่วประเทศ

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ผู้ดูแล นายจักรกฤษณ์ ลีทอง
Last Updated ตุลาคม 15, 2020, 13:10 (ICT)
สร้างแล้ว มิถุนายน 22, 2020, 14:20 (ICT)
ความถี่ในการปรับปรุง ตลอดเวลา