ข้อมูลสิทธิบัตรค้นหาตามคำค้น ชื่อเจ้าของ หรือประเภทสิทธิบัตร

ข้อมูลสิทธิบัตรเป็นข้อมูลที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของในตัวผลงานหรือสิทธิบัตรนั้น ๆ โดยผู้ใช้งานสามารถค้นหา สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรที่ได้มีการรับรองไปแล้วเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบหรือนำมาต่อยอด เพื่อประกอบการยื่นขอสิทธิบัตรของตนเองได้

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ที่มา https://data.moc.go.th/OpenData/PatentDetailsByKeyword
Last Updated มกราคม 6, 2021, 09:03 (ICT)
สร้างแล้ว มกราคม 6, 2021, 08:59 (ICT)