ข้อมูลลิขสิทธิ์ค้นหาตามคำค้น

ลิขสิทธิ์คือสิทธิที่กฎหมายรองรับให้กับผู้สร้างสรรค์ การทำการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ต้นเองได้ทำขึ้น ประกอบด้วย สิทธิที่จะสามารถทำซ้ำ ดัดแปลง หรือนำออกโฆษณา ไม่ว่างรูปลักษณะใด หรือวิธีใด รวมทั้งอนุญาตให้ผู้อื่นสามารถนำไป กระทำการเหล่านั้นต่อได้อีกด้วย ซึ่งการค้าหาข้อมูลลิขสิทธิ์จะใช้ในการเปรียบเทียบกับสิ่งประดิษฐ์ของตน ว่ามีความแตกต่างมากพอที่จะนำไปจดลิขสิทธิ์ใหม่หรือไม่ รวมไปถึงสามารถใช้ในการค้นหาเจ้าของหรือผู้สร้างสรรค์ลิขสิทธิ์เก่า ๆ เพื่อติดต่อนำไปใช้งานได้อีกด้วย

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ที่มา https://data.moc.go.th/OpenData/CopyrightDetailsByKeyword
Last Updated มกราคม 6, 2021, 09:06 (ICT)
สร้างแล้ว มกราคม 6, 2021, 09:02 (ICT)