ข้อมูลประเภทสมาชิกกรม

ข้อมูลประเภทสมาชิกกรมของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ใช้จำแนกประเภทของสมาชิกตามจุดประสงค์ในการทำงาน ที่ได้ยื่นจดทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมฯ

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ที่มา https://data.moc.go.th/OpenData/DITPMemberTypes
Last Updated มกราคม 6, 2021, 09:23 (ICT)
สร้างแล้ว มกราคม 6, 2021, 09:22 (ICT)