ข้อมูลสมาชิกกรมค้นหาตามเลขทะเบียนนิติบุคคล

ข้อมูลสมาชิกกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จะเป็นข้อมูลรายละเอียดบริษัท รวมไปถึงสินค้าที่ได้มีการขึ้นทะเบียนไว้กับกรมฯ โดยผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ของสมาชิกได้ผ่านทางช่องทางที่กำหนด เพื่อประเมินความน่าเชื่อถือและความเชื่อมั่น ในการติดต่อค้าขายกับผู้ประกอบการเหล่านั้น

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ที่มา https://data.moc.go.th/OpenData/DITPMember
Last Updated มกราคม 6, 2021, 09:26 (ICT)
สร้างแล้ว มกราคม 6, 2021, 09:25 (ICT)