มีข้อมูล--ข้อมูลทะเบียนแหล่งเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์

ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ที่ขึ้นทะเบียนกับกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ได้แก่ ฟาร์มตัวอย่าง ฟาร์มสาธิต หรือฟาร์มต้นแบบ เพื่อใช้เป็นแบบอย่างสำหรับเกษตรกร และพัฒนาสู่การเป็นศูนย์เรียนรู้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเป็นแหล่งฝึกอบรมและศึกษาดูงานของเกษตรกรและผู้สนใจ และสามารถพัฒนาความพร้อมและคุณภาพของแหล่งเรียนรู้สู่มาตรฐานที่กำหนดไว้ เพื่อเป็นการรับรองสถานภาพของแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ดังกล่าวแก่หน่วยงานต่างๆ เพื่อร่วมกับพัฒนาและใช้ประโยชน์ต่อไป

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ผู้แต่ง ประเทืองทิพย์ เสือเอก
ผู้ดูแล สุวรรณี กาญจนภูสิต กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
Last Updated ตุลาคม 8, 2020, 14:14 (ICT)
สร้างแล้ว กุมภาพันธ์ 18, 2020, 15:39 (ICT)
ความถี่การปรับปรุง ไม่ระบุ
ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย
สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล Public = สามารถใช้งานได้โดยไม่มีข้อจำกัด
เจ้าของข้อมูล นางสาวประเทืองทิพย์ เสือเอก ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 3362, 2271 E-mail address: transfer6@dld.go.th เลขที่ 69/1 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 3362