มีข้อมูล--ข้อมูลปริมาณการส่งออกอาหารสัตว์

ข้อมูลส่งออกอาหารสัตว์ไปนอกราชอาณาจักร กรมปศุสัตว์ ได้เก็บรวมรวม วิเคราะห์ และรายงานจากหนังสือรับรองความปลอดภัยอาหารสัตว์เพื่อการส่งออก (Health Certificate) ซึ่งมาจากผู้ประกอบการที่มาขออนุญาตส่งออกอาหารสัตว์กับกรมปศุสัตว์ เป็นสถิติข้อมูลให้ผู้ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และระดับผู้บริหารเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการประเมินสถานการณ์ส่งออกอาหารสัตว์ของประเทศไทย

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ผู้ดูแล นายกิติศักดิ์ กลิ่นทอง
Last Updated ตุลาคม 8, 2020, 14:15 (ICT)
สร้างแล้ว กันยายน 8, 2020, 11:26 (ICT)
ความถี่การปรับปรุง 1 ปีครั้ง
เบอร์โทรศัพท์ 0-2159-0406-7, 0-250