มีข้อมูล--ข้อมูลปริมาณการนำเข้าอาหารสัตว์

ข้อมูลนำเข้าอาหารสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร กรมปศุสัตว์ ได้เก็บรวมรวม วิเคราะห์ และรายงานจากหนังสือแจ้งการนำเข้าซึ่งอาหารสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร (น.ส.4) ซึ่งมาจากผู้ประกอบการที่มาขออนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์กับกรมปศุสัตว์ เป็นสถิติข้อมูลให้ผู้ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และระดับผู้บริหารเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการประเมินสถานการณ์นำเข้าอาหารสัตว์ของประเทศไทย

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ผู้แต่ง นายกิติศักดิ์ กลิ่นทอง
ผู้ดูแล นายกิติศักดิ์ กลิ่นทอง
Last Updated ตุลาคม 8, 2020, 14:15 (ICT)
สร้างแล้ว มิถุนายน 5, 2020, 13:56 (ICT)
ขอบเขตที่เผยแพร่ข้อมูล รายประเทศ
ความถี่การปรับปรุง 1 ปีครั้ง
วันที่ทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลล่าสุด 2020-04-09
วิธีการได้มา การรายงานจากระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์
สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล Public = สามารถใช้งานได้โดยไม่มีข้อจำกัด
เบอร์โทรศัพท์ 0-2159-0406-7, 0-250