มีข้อมูล--ข้อมูลโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรองการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าสัตว์ (GMP)

ข้อมูลโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรองการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าสัตว์ (GMP) เป็นโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรองการปฏิบัติทางสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารสำหรับโรงฆ่าสัตว์ (Good Manufacturing Practices: GMP)

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ผู้ดูแล นางสาวนิตยา พงษ์พิมาย
Last Updated ตุลาคม 8, 2020, 14:15 (ICT)
สร้างแล้ว กันยายน 8, 2020, 11:40 (ICT)
ความถี่การปรับปรุง 1 ปีครั้ง
เบอร์โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 3141