มีข้อมูล--ข้อมูลโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับรองมาตรฐานเพื่อการส่งออก

ข้อมูลโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับรองมาตรฐานเพื่อการส่งออก เป็นโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับรองมาตรฐานเพื่อการส่งออก โดยมีการรับรองตามมาตรฐานของกรมปศุสัตว์ มีดังนี้ การรับรองการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าสัตว์เพื่อการส่งออก (GMP) การรับรองระบบอันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (ระบบ HACCP) และการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของประเทศคู้ค่า

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ผู้ดูแล นางสาวนิตยา พงษ์พิมาย
Last Updated ตุลาคม 8, 2020, 14:15 (ICT)
สร้างแล้ว กันยายน 8, 2020, 13:11 (ICT)
ความถี่การปรับปรุง 1 ปีครั้ง
เบอร์โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 3141