มีข้อมูล--ข้อมูลผลิตสัตว์พันธุ์ดี

ข้อมูลของสัตว์พันธุ์ดีที่ทำการเลี้ยงปรับปรุงพันธุ์ ของสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ ในศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ 39 แห่ง ทั่วประเทศ

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ผู้ดูแล นายเอก วิทูรพงศ์
Last Updated ตุลาคม 8, 2020, 14:15 (ICT)
สร้างแล้ว กันยายน 8, 2020, 13:17 (ICT)
ความถี่การปรับปรุง ทุกเดือน
เบอร์โทรศัพท์ 0-2501-3185