มีข้อมูล--ข้อมูลฟาร์มมาตรฐาน

ข้อมูลสถานประกอบการที่ได้รับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ (GAP) เป็นข้อมูลทะเบียนสถานประกอบการเลี้ยงสัตว์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ (GAP) ที่จัดทำโดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) และรับรองโดยกรมปศุสัตว์

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ผู้ดูแล นายธิติ อันตรเสน
Last Updated ตุลาคม 8, 2020, 14:16 (ICT)
สร้างแล้ว กันยายน 8, 2020, 13:15 (ICT)
ความถี่การปรับปรุง 1 ปีครั้ง
เบอร์โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 3155