มีข้อมูล--ข้อมูลรายชื่อเกษตรกรผู้ผลิตพืชอาหารสัตว์จำหน่าย

ข้อมูลรายชื่อเกษตรกรผู้ผลิตพืชอาหารสัตว์จำหน่ายในกิจกรรมพัฒนาอาชีพการผลิตพืชอาหารสัตว์จำหน่าย ปีงบประมาณ 2563 เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับเชื่อมโยงความต้องการระหว่างผู้เลี้ยงสัตว์ และผู้ผลิตพืชอาหารสัตว์ในแต่ละจังหวัด

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ผู้ดูแล นางสาวอภินันท์ จินดานิรดุล ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ กลุ่มวิจัยและพัฒนาความมั่นคงด้านอาหารสัตว์ สำนักพัฒนาอาหารสัตว์
Last Updated ตุลาคม 8, 2020, 14:16 (ICT)
สร้างแล้ว กันยายน 8, 2020, 13:20 (ICT)
ความถี่การปรับปรุง 1 ปีครั้ง
เบอร์โทรศัพท์ 0-25011147-48 ต่อ110