มีข้อมูล--ข้อมูลสถานการณ์โรคระบาดสัตว์

ข้อมูลการรายงานการพบโรคระบาดสัตว์ เป็นข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมรายงานการพบโรคระบาดสัตว์จากเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ผ่านระบบการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ (e-Smart Surveillance) โดยอัพเดทข้อมูลเดือนละครั้งและแต่ละรายการมีข้อมูลที่นำเสนอได้แก่ ชนิดโรคสัตว์ที่พบ วันที่รายงานการพบโรค จำนวนสัตว์ในฝูงที่ป่วย จำนวนสัตว์ป่วย จำนวนสัตว์ตาย จังหวัด อำเภอ ตำบลและหมู่บ้านที่พบโรค

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ผู้ดูแล นายถนอม น้อยหมอ ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาระบบคลังข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และพยากรณ์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Last Updated ตุลาคม 8, 2020, 14:16 (ICT)
สร้างแล้ว กันยายน 8, 2020, 13:22 (ICT)
ความถี่การปรับปรุง 1 ปีครั้ง
เบอร์โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 4412