สารวัตถุอันตรายที่มีปริมาณการนำเข้าสูง กวก.

ข้อมูลวัตถุอันตรายที่มีการนำเข้าสูงในแต่ละปี

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ที่มา สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
Last Updated มิถุนายน 21, 2022, 10:38 (ICT)
สร้างแล้ว พฤษภาคม 8, 2020, 12:32 (ICT)
Abstract ข้อมูลวัตถุอันตรายที่มีการนำเข้าสูงในแต่ละปี
URL ที่สามารถเข้าถึงชุดข้อมูลได้ http://info.doa.go.th/opendata
ขอบเขตที่เผยแพร่ข้อมูล ประเทศ
คำสำคัญ วัตถุอันตราย
ชื่อข้อมูล สารวัตถุอันตรายที่มีปริมาณการนำเข้าสูง
ประเภทการนำเสนอข้อมูล ตารางสถิติ
ผู้ให้ข้อมูล นางสาวพัชราภรณ์ โรจนวรวัฒน์ ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ กลุ่มสถิติการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อีเมล์ Patcharaporn.rot@gmail.com โทรศัพท์ 02-940-6872 ต่อ 143
ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย
รูปแบบการเก็บข้อมูล ฐานข้อมูล
สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล Public = สามารถใช้งานได้โดยไม่มีข้อจำกัด
สิทธิ์ในการใช้ข้อมูล เผยแพร่ได้แต่ห้ามดัดแปลงแก้ไข