สารกำจัดแมลงที่มีปริมาณการนำเข้าสูง กวก.

ข้อมูลสารกำจัดแมลงที่มีปริมาณการนำเข้าสูง

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
Last Updated มิถุนายน 21, 2022, 10:40 (ICT)
สร้างแล้ว พฤษภาคม 15, 2020, 08:17 (ICT)
Abstract ข้อมูลสารกำจัดแมลงที่มีปริมาณการนำเข้าสูง
คำสำคัญ สารกำจัดแมลง
ชื่อข้อมูล สารกำจัดแมลงที่มีปริมาณการนำเข้าสูง
ผู้ให้ข้อมูล นางสาวพัชราภรณ์ โรจนวรวัฒน์ ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ กลุ่มสถิติการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อีเมล์ Patcharaporn.rot@gmail.com โทรศัพท์ 02-940-6872 ต่อ 143
ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย
รูปแบบการเก็บข้อมูล ตารางสถิติ
วันที่เริ่มต้น 31/12/2005
สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล Public = ทุกคนสามารถเข้าถึงได้
สิทธิ์ในการใช้ข้อมูล เผยแพร่ได้แต่ห้ามดัดแปลงแก้ไข
หน่วยของการจัดเก็บข้อมูล ประเทศ
เจ้าของข้อมูล กวก(สคว)
แหล่งที่มา รายงานประจำปี