การนำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร(รายประเภทการใช้) กวก.

ข้อมูลปริมาณและมูลค่าการนำเข้าวัตถุอันตรายรายประเภท

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ที่มา สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
Last Updated มิถุนายน 21, 2022, 11:01 (ICT)
สร้างแล้ว พฤษภาคม 7, 2020, 15:27 (ICT)
Abstract ข้อมูลปริมาณและมูลค่าการนำเข้าวัตถุอันตรายที่มีการนำเข้าโดยจำแนกตามชื่อสารเคมี
คำสำคัญ วัตถุอันตราย
ชื่อข้อมูล ข้อมูลปริมาณและมูลค่าการนำเข้าวัตถุอันตรายตามชื่อสารเคมี
ประเภทการนำเสนอข้อมูล ตารางสถิติ
ผู้ให้ข้อมูล นางสาวพัชราภรณ์ โรจนวรวัฒน์ ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ กลุ่มสถิติการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อีเมล์ Patcharaporn.rot@gmail.com โทรศัพท์ 02-940-6872 ต่อ 143
ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย
รูปแบบที่บันทึกข้อมูล ฐานข้อมูล
สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล Public = สามารถใช้งานได้โดยไม่มีข้อจำกัด
สิทธิ์ในการใช้ข้อมูล เผยแพร่ได้แต่ห้ามดัดแปลงแก้ไข
แหล่งที่มาของข้อมูล รายงานประจำปี