บริษัทที่นำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร กวก.

รายชื่อบริษัทที่นำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
Last Updated มิถุนายน 21, 2022, 10:51 (ICT)
สร้างแล้ว กันยายน 11, 2020, 13:32 (ICT)
Abstract รายชื่อบริษัทที่นำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร
คำสำคัญ บริษัท,วัตถุอันตรายทางการเกษตร
ชื่อข้อมูล บริษัทที่นำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร
ที่มา สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
ประเภทการนำเสนอข้อมูล ตารางสถิติ
ผู้ให้ข้อมูล นางสาวพัชราภรณ์ โรจนวรวัฒน์ ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ กลุ่มสถิติการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อีเมล์ Patcharaporn.rot@gmail.com โทรศัพท์ 02-940-6872 ต่อ 143
ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย
รูปแบบที่บันทึกข้อมูล ฐานข้อมูล
สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล Public = สามารถใช้งานได้โดยไม่มีข้อจำกัด
สิทธิ์ในการใช้ข้อมูล เผยแพร่ได้แต่ห้ามดัดแปลงแก้ไข
แหล่งที่มาของข้อมูล รายงานประจำปี