มีข้อมูล--จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการภาครัฐ

จำนวนครัวเรือนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการภาครัฐ ปี 2562 รายจังหวัด

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ผู้ดูแล นายสรายุทธ สิริภูษิต
Last Updated ตุลาคม 14, 2020, 11:07 (ICT)
สร้างแล้ว มิถุนายน 22, 2020, 11:00 (ICT)
ความถี่ในการปรับปรุง รายปี