มีข้อมูล--ข้อมูลรายชื่อพืชระบบสารสนเทศผลผลิตทางด้านการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร

ข้อมูลรายชื่อพืชที่มีการจัดเก็บข้อมูลการผลิต ในระบบสารสนเทศผลผลิตทางด้านการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ประกอบด้วยรายชื่อพืช 831 สายพันธุ์ จำแนกตามกลุ่มหลักดังนี้ - ข้าว - พืชไร่ - พืชผัก - ไม้ผล - ไม้ยืนต้น - ไม้ดอก - ไม้ประดับ - สมุนไพรและเครื่องเทศ

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ผู้ดูแล กลุ่มวิเคราะห์และวางระบบข้อมูล (025796157)
Last Updated ตุลาคม 15, 2020, 15:27 (ICT)
สร้างแล้ว มิถุนายน 22, 2020, 13:36 (ICT)