จำนวนครัวเรือนเกษตรกร

จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำแนกตามที่อยู่ทะเบียนบ้าน รายจังหวัด รายปี เริ่ม พ.ศ. 2559

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ผู้ดูแล นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ
Last Updated ตุลาคม 14, 2020, 11:07 (ICT)
สร้างแล้ว กันยายน 8, 2020, 09:40 (ICT)
ความถี่การปรับปรุง 1 ปีครั้ง
เบอร์โทรศัพท์ 02 955 1642