มีข้อมูล--ข้อมูลการใช้สมุนไพรในโรงพยาบาล GMP พ.ศ. 2562

การใช้สมุนไพรในโรงพยาบาล GMP พ.ศ. 2562

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
Last Updated ตุลาคม 15, 2020, 13:49 (ICT)
สร้างแล้ว มีนาคม 12, 2020, 14:09 (ICT)
ขอบเขตที่เผยแพร่ข้อมูล ภายในองค์กร
ประเภทการนำเสนอ Excel และPower BI
รูปแบบการเก็บข้อมูล Excel และ Google
วันที่ทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลล่าสุด ตุลาคม 2562
วันที่เริ่มต้น มิถุนายน 2562
สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล เจ้าหน้าที่ภายในกองสมุนไพร เพื่อเศรษฐกิจ กรมการแพทย์ แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
หน่วยของการจัดเก็บข้อมูล ประเทศ
เจ้าของข้อมูล กองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ กรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก อีเมลล์ th.herbalcity@gmail.com และ thpolicy2016@gmail.com
แหล่งที่มา แบบสำรวจข้อมูลการใช้สมุนไพรในโรงพยาบาล GMP , ข้อมูลการสั่งซื้อวัตถุดิบสมุนไพรจาก รพ. GMP ที่ผ่านมาตรฐาน WHO GMP