มีข้อมูล--ชุดข้อมูลผลิตภัณฑ์

เป็นข้อมูลเกี่ยวผลิตภัณฑ์ด้านการประมง

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ผู้ดูแล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง
Last Updated ตุลาคม 15, 2020, 15:18 (ICT)
สร้างแล้ว มีนาคม 4, 2020, 13:40 (ICT)
ขอบเขตที่เผยแพร่ข้อมูล ทุกประเทศ
ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูล 1 ปีครั้ง
คำสำคัญ ผลิตภัณฑ์
ประเภทการนำเสนอ เว็บไซต์ / ตารางสถิติ
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ บุคลากรของกรมประมงส่วนภูมิภาคและประชาชนทั่วไป
ผู้ให้ข้อมูล สำนักงานประมงจังหวัด
ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย
รูปแบบการเก็บข้อมูล ฐานข้อมูล
สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่ร้องขอ
สิทธิ์ในการใช้ข้อมูล เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
หน่วยของการจัดเก็บข้อมูล ชนิด
เจ้าของข้อมูล สำนักงานประมงจังหวัด กรมประมง
เบอร์โทรศัพท์ 0858338795
แหล่งที่มา ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้ประกอบการ (ทบ.2) กรมประมง