มีข้อมูล--ชุดข้อมูลพิกัดสินค้าประมง

เป็นข้อมูลเกี่ยวพิกัดสินค้าด้านการประมง

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ผู้ดูแล กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต กรมประมง
Last Updated ตุลาคม 15, 2020, 15:19 (ICT)
สร้างแล้ว กุมภาพันธ์ 18, 2020, 14:30 (ICT)
ขอบเขตที่เผยแพร่ข้อมูล -
ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูล 1 ปีครั้ง
คำสำคัญ พิกัดสินค้าประมง
ประเภทการนำเสนอ -
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ บุคลากรของกรมประมงส่วนภูมิภาคและประชาชนทั่วไป
ผู้ให้ข้อมูล สำนักงานประมงจังหวัด
ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเก็บข้อมูล ฐานข้อมูล
สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
สิทธิ์ในการใช้ข้อมูล เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
หน่วยของการจัดเก็บข้อมูล ชนิด
เจ้าของข้อมูล กรมประมง
เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร : 02-9406818
แหล่งที่มา ข้อมูลทางสถิติ กรมประมง