มีข้อมูล--ข้อมูลมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง

เป็นข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลเรือประมงพาณิชย์ที่ผ่านการตรวจสุขอนามัยในเรือประมง ประจำปี 2562-2563

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ผู้ดูแล กรมประมง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กลุ่มตรวจสอบและรับรองแหล่งประมง
Last Updated ตุลาคม 9, 2020, 13:58 (ICT)
สร้างแล้ว กันยายน 8, 2020, 11:10 (ICT)
ความถี่การปรับปรุง 1 ปีครั้ง
เบอร์โทรศัพท์ 02-5620533