มีข้อมูล--แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน

เป็นข้อมูลที่อธิบายรายละเอียดของ เกษตรกรที่ลงทะเบียนขอแหล่งน้ำ และ เกษตกรที่ได้รับการขุดแหล่งน้ำ ซึ่งมี ข้อมูลที่สำคัญ เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ของ เกษตรกร ตำแหน่งที่ตั้งของแหล่งน้ำ โดย แสดงเป็นค่าพิกัดตำแหน่งแหล่งน้ำ

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ที่มา -
ผู้แต่ง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้ดูแล ดวงดอม กำเนิดทรัพย์
Last Updated ตุลาคม 15, 2020, 15:25 (ICT)
สร้างแล้ว มีนาคม 4, 2020, 10:41 (ICT)
ขอบเขตที่เผยแพร่ข้อมูล ตำบล
ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูล -
คำสำคัญ แหล่งน้ำในไร่นา , บ่อจิ๋ว , บ่อน้ำ
ประเภทการนำเสนอ เว็บไซต์ / Application
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ -
ผู้ให้ข้อมูล กองแผนงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย
รูปแบบการเก็บข้อมูล Shapefile (Point) / Text/html
หน่วยของการจัดเก็บข้อมูล บุคคล
เจ้าของข้อมูล กลุ่มแผนงาน กองแผนงาน
แหล่งที่มา -