ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตร

ข้อมูลรายได้เงินสดทางการเกษตร รายได้เงินสดนอกการเกษตร รายจ่ายเงินสดทางการเกษตร รายจ่ายเงินสดนอกการเกษตร

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ที่มา http://www.oae.go.th
ผู้ดูแล ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
Last Updated ตุลาคม 15, 2020, 08:44 (ICT)
สร้างแล้ว กุมภาพันธ์ 18, 2020, 14:14 (ICT)
ขอบเขตที่เผยแพร่ข้อมูล ทุกประเทศ
ความถี่ รายไตรมาส (Quarterly) ทุกเดือน เช่น มกราคม เมษายน และกรกฎาคม ของทุกปี
ประเภทการนำเสนอ เว็บไซต์
ผู้สนับสนุน/ผู้ร่วมดำเนินการ ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
ผู้ให้ข้อมูล ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย
รูปแบบการเก็บข้อมูล ฐานข้อมูล
รูปแบบข้อมูล URL, PDF, อื่นๆ
วันที่เริ่มต้นข้อมูล 01 มกราคม 2560
สิทธิ์การเข้าถึง ประชาชนทั่วไป
สิทธิ์ในการใช้ ประชาชนทั่วไป
หน่วยของการจัดเก็บข้อมูล ประเทศ
หมายเลขติดต่อ -
เจ้าของข้อมูล ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
แหล่งที่มา จากการสำรวจ