คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำข้อมูลภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตร ปี 2563-2564

วัตถุประสงค์,แผนปฏิบัติงาน,ระเบียบวิธีการสำรวจ,การสำรวจภาคสนาม,แบบสอบถามและคำนิยาม,วิธีการกรอกแบบสอบถาม

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ผู้แต่ง ส่วนสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร(สกก.) ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
ผู้ดูแล ส่วนสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร(สกก.) ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
Last Updated กรกฎาคม 30, 2021, 11:10 (ICT)
สร้างแล้ว กรกฎาคม 30, 2021, 11:09 (ICT)
แหล่งที่มา การจัดแบ่งพวกหมู่บ้าน(Stratum) จากฐานข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร,คำนิยามจากศูนย์สารสนเทศการเกษตร
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล 1
รูปแบบการเก็บข้อมูล Text,PDF
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล รายปี
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ