ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตรที่บันทึกลงระบบ

บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบเป็นรายหมู่บ้าน โดย 1 หมู่บ้านประกอบด้วย 4 ครัวเรือน

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ผู้แต่ง ส่วนสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร(สกก.) ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
ผู้ดูแล ส่วนสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร(สกก.) ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
Last Updated กรกฎาคม 30, 2021, 20:01 (ICT)
สร้างแล้ว กรกฎาคม 30, 2021, 19:53 (ICT)
รูปแบบการเก็บข้อมูล CSV,Image
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ,ภาค,จังหวัด,อำเภอ,ตำบล,หมู่บ้าน
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล -
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลส่วนบุคคล
แหล่งที่มา ข้อมูลจากการสำรวจภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตร