มีข้อมูล--ข้อมูลประกาศจัดซื้อจัดจ้างที่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข้อมูลประกาศจัดซื้อจัดจ้างที่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้บันทึกข้อมูลและประกาศในระบบ e-GP

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ที่มา https://opendata.moac.go.th/?p=list-data&sp=list-data-info&id=0000000084
ผู้แต่ง สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผู้ดูแล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หมายเลขรุ่น 1.0
Last Updated ตุลาคม 15, 2020, 15:28 (ICT)
สร้างแล้ว มีนาคม 16, 2020, 13:29 (ICT)