มีข้อมูล--เกษตรกรหม่อนไหม แยกรายหน่วยงาน ปี 2562

จำนวนเกษตรกรด้านหม่อนไหม ปี 2562 แยกรายหน่วยงาน

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ผู้ดูแล สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีหม่อนไหม
หมายเลขรุ่น 1
Last Updated ตุลาคม 9, 2020, 08:34 (ICT)
สร้างแล้ว มีนาคม 16, 2020, 13:40 (ICT)
ชั้นความลับ ข้อมูลส่วนบุคคล