มีข้อมูล--ข้อมูลผู้ประกอบการด้านหม่อนไหม

ข้อมูลบริษัทร้านรังไหม เส้นไหม ผ้าไหม และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหม่อนไหม และผ้าไหม

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ผู้ดูแล ศูนย์สารสนเทศหม่อนไหม กรมหม่อนไหม
Last Updated ตุลาคม 15, 2020, 15:28 (ICT)
สร้างแล้ว มีนาคม 5, 2020, 10:19 (ICT)
ความถี่การปรับปรุง 1 ปีครั้ง
รูปแบบการเก็บข้อมูล Excel
หน่วยของการจัดเก็บข้อมูล สถานประกอบการ / ครัวเรือน / จังหวัด / ประเทศ
เบอร์โทรศัพท์ 02-558-7924-6 ต่อ 30
แหล่งที่มา ผู้ประกอบการด้านหม่อนไหม ที่ส่งใบสมัครเข้ารับการคัดลือกในงานตรานกยูงพระราชทานประจำปี