มีข้อมูล--ข้อมูล Smart Farmer

ข้อมูลนี้มีไว้เพื่อการจัดเก็บข้อมูลชาวนาที่มีคุณสมบัติเป็น Smart Farmer ต้นแบบ, Existing Smart Farmer และ Developing Smart Farmer

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ผู้ดูแล นางสาวโสภิดา พ่อค้า กองเมล็ดพันธุ์ข้าว
Last Updated ตุลาคม 8, 2020, 10:20 (ICT)
สร้างแล้ว กันยายน 8, 2020, 10:00 (ICT)
ความถี่การปรับปรุง ไม่ระบุ
เบอร์โทรศัพท์ 0-2561-5169