มีข้อมูล--ข้อมูลอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง

ระบบฐานข้อมูลอ่างเก็บน้ำขนาดกลางกรมชลประทาน

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ที่มา http://app.rid.go.th:88/reservoir/
Last Updated ตุลาคม 8, 2020, 11:06 (ICT)
สร้างแล้ว กุมภาพันธ์ 18, 2020, 16:02 (ICT)
เจ้าของข้อมูล นางรดา รุจิณรงค์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมชลประทาน Email dpd0406@gmail.com โทร 022410742 ต่อ 2470
ขอบเขตที่เผยแพร่ข้อมูล Online ผ่านเว็บไซต์
ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูล รายวัน
คำสำคัญ rsvmiddles
ประเภทการนำเสนอ เว็บไซต์ / ตารางสถิติ / Api Json.
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
รูปแบบการเก็บข้อมูล ฐานข้อมูล
สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล ดูได้อย่างเดียว ยกเว้นเจ้าของข้อมูล
หน่วยของการจัดเก็บข้อมูล จังหวัด / ภาค
แหล่งที่มา กรมชลประทาน