มีข้อมูล--ข้อมูลอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่

ระบบฐานข้อมูลอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ กรมชลประทาน

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
Last Updated ตุลาคม 8, 2020, 11:03 (ICT)
สร้างแล้ว กุมภาพันธ์ 18, 2020, 16:08 (ICT)
รูปแบบการเก็บข้อมูล ฐานข้อมูล
หน่วยของการจัดเก็บข้อมูล จังหวัด / ภาค
แหล่งที่มา บันทึกผ่านระบบออนไลน์