มีข้อมูล--ข้อมูลการเพาะปลูกพืช

ข้อมูลปริมาณการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจในเขตพื้นที่ชลประทาน จำแนกรายชนิด

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ผู้ดูแล
Last Updated ตุลาคม 8, 2020, 11:04 (ICT)
สร้างแล้ว กันยายน 8, 2020, 10:28 (ICT)
ความถี่การปรับปรุง รายสัปดาห์
เบอร์โทรศัพท์ 022436971