มีข้อมูล--แผนบริหารจัดการน้ำกรมชลประทาน

แผนการบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขตชลประทาน

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ผู้ดูแล
Last Updated ตุลาคม 8, 2020, 11:04 (ICT)
สร้างแล้ว กันยายน 8, 2020, 10:37 (ICT)
ความถี่การปรับปรุง 1 ปีครั้ง
เบอร์โทรศัพท์ 022436971