มีข้อมูล--พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง

พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวงจากการบันทึกผลการปฏิบัติการฝนหลวงของหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ที่มา http://rainmaking.royalrain.go.th
ผู้ดูแล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
Last Updated ตุลาคม 8, 2020, 15:04 (ICT)
สร้างแล้ว มีนาคม 4, 2020, 10:00 (ICT)
ขอบเขตที่เผยแพร่ข้อมูล ประเทศไทย
ความถี่ในการปรับปรุง ทุกวัน
ประเภทการนำเสนอ เว็บไซต์
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ, ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง, ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก, ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ กองปฏิบัติการฝนหลวง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
ผู้ให้ข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร โทร. 02-109-5100 ต่อ 620 อีเมล it@royalrain.go.th
ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย
รูปแบบการเก็บข้อมูล ฐานข้อมูล
หน่วยของการจัดเก็บข้อมูล หน่วยปฏิบัติการ
เจ้าของข้อมูล กลุ่มวิชาการปฏิบัติการฝนหลวง กองปฏิบัติการฝนหลวง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร โทร. 02-109-5100 ต่อ 410 อีเมล royalrainmaking_academic@royalrain.go.th
เบอร์โทรศัพท์ 02-109-5100 ต่อ 620
แหล่งที่มา การปฏิบัติการฝนหลวง